Kontakt

+48 601667971

Napisz wiadomość

Wysyłając wiadomość w poniższymi danymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z właścicielem marki Mirakul Yachts Poland, RMG Management Sp. z o.o. Sp. K. W każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych i usunięcia ich na swoją prośbę skierowaną na adres email: info@mirakulyachts.pl

.

Dane rejestrowe

RMG Management Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616844. kapitał zakładowy 5000 PLN, NIP 5252658440, REGON 36439831900000